Advies

Ralf Mohnen van Nederland 2.0 heeft ervaring en ondersteunt gemeenten, brandweer en natuurbeheerders bij projecten gebiedsgerichte natuurbrandpreventie.


Uitgevoerde projecten Gebiedsgerichte Natuurbrandbeheersing in opdracht van verschillende gemeenten in de provincie Noord-Brabant:

  • In uitvoering Vanaf januari 2024 tot nu: Procesbegeleider uitvoering actiepunten volgens het in 2023 vastgestelde natuurbrandbeheersplan en uitvoeringsplan voor de drie deelgebieden Groote Heide / Stratumse Heide / Valkenhorst, Leenderbos-Malpie en Strabrechtse Heide, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Heeze-Leende van de Gebiedscommissie Heeze-Leende.
  • Afgerond Vanaf september 2021 tot december 2023: Procesbegeleider verbetering natuurbrandbeheersing voor de drie deelgebieden Groote Heide / Stratumse Heide / Valkenhorst, Leenderbos-Malpie en Strabrechtse Heide, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Heeze-Leende van de Gebiedscommissie Heeze-Leende. Onder andere: opstellen natuurbrandbeheersplan en uitvoeringsplan, actualisatie Risico Index Natuurbranden, voorbereiden ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten met zes gemeenten in het gebied, de grootste gebiedsbeheerders in het gebied en de veiligheidsregio en presentaties.
  • Afgerond Oktober 2018 – juni 2019: Opstellen plan natuurbrandpreventie Loonse en Drunense Duinen inclusief actiepunten, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Loon op Zand
  • Afgerond Januari-April 2018 Uitvoering actiepunten natuurbrandpreventie Ulvenhoutse en Chaamse Bossen, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam
  • Afgerond Februari-Juni 2017 Opstellen rapportage natuurbrandpreventie Ulvenhoutse en Chaamse Bossen inclusief actiepunten, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam