Vakspecialisten op zoek naar hyperrelevante informatie: waterval of penstock?

Door Ralf Mohnen & Kees Kappetijn (penstock.online)

Informatiebehoefte

Als vakspecialist wil je graag de informatie hebben die voor jou van belang is om je werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen. Binnen elk denkbaar vakgebied loop je dan het risico te verdrinken in een zee aan informatie. Nu gaan informatieconsumenten daar op verschillende manieren mee om: ze proberen zoveel als mogelijk te volgen door meerdere websites, apps, sociale media en vakliteratuur in de gaten te houden en gebruik te maken van allerlei nieuwsbrieven en specialistische tools die voor nog meer informatie zorgen. Of ze proberen niet eens meer om nog alles te volgen en sluiten zich in het meest extreme geval helemaal af van informatieprikkels. Dit zijn allemaal inefficiënte en ineffectieve manieren om als vakspecialist op de hoogte te blijven.

Vrees voor information overload

Het volgen van veel bronnen is op dit moment de enige manier om te voorkomen dat je informatie mist die voor jou van belang is. Nadeel hiervan is dat je continu zelf je bronnen actief in de gaten moet houden, je veel informatie moet verwerken die voor een groot deel niet relevant voor jou is, je veel dubbele informatie krijgt en nog steeds niet zeker weet of je alles vindt. Dit kan tot information overload leiden en kost veel tijd en energie die je niet kunt gebruiken voor de informatie die je wel van belang vindt, voor je andere werkzaamheden en je vrije tijd.

In het artikel ‘Laat u de informatiekraan volledig openstaan?’[1] uit 2010 schreef Arjen van der Sar al: ‘De hoeveelheid informatie die de moderne mens vandaag de dag op zich af krijgt, groeit explosief. Onderzoeken geven aan dat een manager anno 2010 meer dan 2.000 keer meer informatie krijgt dan in het begin van de jaren tachtig… Zeker als je in een informatie-intensieve organisatie werkt, kan de informatiestroom je wel eens te veel worden. Niet alleen is er ‘meer’, maar de informatie komt ook sneller, in hogere frequentie, via meer bronnen die de info voortdurend vernieuwen.’

Dat zal in de toekomst alleen maar extremer worden. Deze situatie kan tot stress leiden en een gevoel de boel niet meer bij te kunnen houden. Een zeer herkenbare situatie voor iedereen die graag goed geïnformeerd wil zijn en voor mensen die in hun werk over een messcherpe, complete en actuele informatiepositie moeten beschikken.

Ervaring vakspecialisten blijft nodig om informatie te filteren

Ook in deze steeds complexer wordende informatiesamenleving is het nodig dat je al veel ervaring hebt binnen je vakgebied om te kunnen bepalen of informatie wel of niet relevant is en hoe je de beschikbare informatie moet vinden en filteren. Wie zijn filters goed heeft afgesteld, ervaart veel minder vaak een information overload. Dat kan kunstmatige intelligentie op dit moment nog niet goed genoeg. Vakspecialisten blijven dus ook nodig bij vergaande automatisering, het vinden van de goede informatiebronnen en het goed instellen van filters met relevante zoekopdrachten.

Hyperrelevante informatie vinden zonder te verzuipen

Er is een steeds grotere informatiebehoefte van vakspecialisten aan echte hyperrelevante informatie, in plaats van algemene informatie die je met algemene zoekmachines kunt vinden als je zelf gaat zoeken. In 2018 kun je ervan uitgaan dat veel informatie waarin je interesse hebt op internet staat en openbaar toegankelijk is, en dat je het alleen nog maar hoeft te vinden. Maar hoe vind je specialistische informatie die jij nodig hebt op het juiste moment in die oneindig lijkende grote zee aan informatie? Het is door huidige ontwikkelingen mogelijk om de information overload aan te pakken en alleen de content te ontvangen die je zelf hyperrelevant vindt. Het is mogelijk om het stuwmeer aan beschikbare informatie zelf te reguleren door een virtuele ‘penstock met filters’ in de stuwdam te plaatsen waardoor alleen hyperrelevante informatie jouw kant op komt. Zelf instelbare filters voor de penstock laten alleen actuele, geverifieerde en betrouwbare informatie door. Zo wordt de informatie die door de penstock komt voor de gebruiker hyperrelevant. En met een verversingsfrequentie van elke 15 minuten ook hyper-actueel.

Schematische weergave van de ‘informatiedam’ die via de penstock hyperrelevante informatie doorlaat die de vakspecialist wil hebben

Ontvanger bepaalt informatie die getoond wordt

Door deze nieuwe manier van omgaan met informatie bepaalt niet de verzender wat jij moet zien, maar bepaal jij als vakspecialist wat je wilt ontvangen. Dit is een bijzondere ontwikkeling: in plaats van dat je veel informatie krijgt waar je niet op zit te wachten, kun je zelf bepalen en instellen welke informatie je wilt zien: jouw informatiebehoeften, vragen en context staan centraal. Je ziet de informatie die je wilt hebben, en je wordt zo min mogelijk lastiggevallen met de informatie die je niet wilt zien. Dit kan voor elk onderwerp dat je maar kunt bedenken, met daarbij de randvoorwaarden die voor jou van belang zijn. Samen met jou wordt de informatie zo gefilterd, dat je te zien krijgt wat jij wilt zien. Doordat informatie automatisch en gericht wordt aangeleverd kunnen vakspecialisten specifieke content die zij van belang vinden snel signaleren.

Concreet voorbeeld: industriële veiligheid

Op dit moment wordt getest met een ‘penstock’ voor informatie rond het thema Industriële Veiligheid. Omdat het voor zeer specialistische thema’s van belang is dat de filters samen met specialisten worden afgesteld, worden de filters voor meerdere industriële veiligheidsthema’s samen met vakspecialisten van Kappetijn Safety Specialists uit Dordrecht en H2K uit Schiedam ingesteld. Filters van het penstock worden in- en afgesteld op Nederlands en Engelstalige bronnen en volgen onder meer:

 • Nieuwsmedia en social media (nationaal en internationaal);
 • Wet- en regelgevers en beleidsmakers;
 • Brancheverenigingen, vakverenigingen en verzekeraars;
 • Kennisorganisaties, testinstituten en platforms;
 • Opleidings- & trainingsorganisaties
 • Inspectieautoriteiten en onderzoeksinstellingen;
 • Gerenommeerde bedrijven/aanbieders in het veld;
 • Houders/makers van databanken;
 • Specifieke hooggewaardeerde organisaties in het beleidsveld.

Een vakgebied als Industriële Veiligheid kent al snel 200+ inhoudelijk relevante Nederlandstalige en Engelstalige bronnen. Voeg daar 3000+ relevante algemene bronnen toe met informatie over regels, beleid, ontwikkelingen, nieuws etc. en de noodzaak van een penstock met goed afgestelde filters is direct helder.

Wat levert het op?

Door deze actuele ontwikkelingen is het mogelijk om hyperrelevante informatie rond zeer specialistische thema’s te volgen en veel tijd en geld te besparen ten opzichte van de reguliere beschikbare opties om informatie te vinden. En niet te vergeten om rust in het hoofd van de informatie-hongerige gebruiker te krijgen omdat hij weet dat “hij heeft gezien wat actueel en relevant is”. Doordat kennis van vakspecialisten en automatisering gecombineerd wordt, heb je sneller een beter, completer en relevanter overzicht dan anderen binnen je vakgebied.

Een vakspecialist die met een penstock op de hoogte wil blijven van alles in een bepaald vakgebied krijgt:

 • Controle over informatiestromen die per organisatie en per individu zijn in te stellen;
 • Hyperrelevante informatie van gevalideerde bronnen;
 • Focus op wat voor de gebruiker van belang is;
 • Snelheid om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen;
 • Een hulpmiddel om tijd, kosten en energie efficiënter in te zetten;
 • Voorbereide filters die zelf instelbaar zijn, zo nauwkeurig als je zelf wilt;
 • Geen last van rommel, omdat dat zoveel als mogelijk wordt tegengehouden;
 • Een informatiestroom op maat die je kunt hergebruiken.

Informatie via een penstock: laat je alle informatie als een waterval over je heen komen of pak je nu de controle door je informatie op jouw maat te stroomlijnen?

Ralf Mohnen (Nederland 2.0) en Kappetijn Safety Specialists werken samen aan de ontwikkeling van Penstock als tool voor vakspecialisten om hyperrelevante informatie uit gevalideerde bronnen beschikbaar te maken, op elk beleidsterrein. Deze tool komt binnenkort beschikbaar voor iedereen.

Penstock: als tijd schaars is en de behoefte aan betrouwbare informatie groot.

Zie penstock.online

Hoover Dam met de vier Penstock waterinlaat-torens, Penstock Torens genaamd. Via deze torens wordt water uit het reservoir gefilterd en gecontroleerd binnengelaten en via de penstocks verder door de dam geleid

[1] SAR – DOCS – Information Overload.pdf, Arjen van der Sar, pagina’s 8 t/m 11, http://www.guuspijpers.com/documenten/SAR%20-%20DOCS%20-%20Information%20Overload.pdf