Over Nederland 2.0

Nederland 2.0 – Netwerken met Beleid

Nederland 2.0 is een bedrijf dat op een innovatieve, gebruiksvriendelijke manier Nederlanders bijeen brengt in netwerken rond beleidsthema’s, waardoor informatie eenvoudiger uitgewisseld wordt, kennis opgebouwd, en overheadkosten aanzienlijk verminderd kunnen worden. Nederland 2.0 richt zich op individuele medewerkers van alle overheidsonderdelen, bedrijven, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten, geïnteresseerde burgers en leden van politieke partijen.

Nederland 2.0 is gespecialiseerd in het maken en het technisch en inhoudelijk beheren van netwerken en websites voor opdrachtgevers over diverse beleidsterreinen, zoals crisisbeheersing, rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid en gezondheidszorg.

De eigenaar van Nederland 2.0 is Ralf Mohnen.

Meer over ir. R.F.M. Mohnen MCDm:
2009-nu Eigenaar Nederland 2.0
2004-2010 Beleidsmedwerker Openbare Orde en Veiligheid Commissaris van de Koning Noord-Brabant
2001-2004 Adviseur, Adviesbureau Van Dijke

2014 Process Mining: Data science in Action, Technische Universiteit Eindhoven
2005-2007 Master of Crisis and Disaster Management
1993-2000 Techniek, Communicatie en Omgeving, Technische Universiteit Eindhoven

Zie LinkedIn-profiel voor meer info

Werkzaamheden, onder andere:

Het bedenken en ontwikkelen van WeFilter, een systeem dat automatisch openbare content op internet verzamelt, beoordeelt, verdeelt en gericht publiceert op websites, in apps en via social media

Maken en beheren specialistische kenniswebsites, zoals websites over zoönosen en antibioticaresistentie, industrtiële veiligheid en crisisbeheersing, grotendeels met automatische content management via WeFilter

Consultancy op het gebied van crisisbeheersing, onder andere adviesprojecten gebiedsgerichte natuurbrandpreventie

Diverse werkzaamheden voor Parcival en Merlin, onder andere:
Bedienen Sociale Media Trainer waarmee de (sociale) media worden gesimuleerd tijdens een oefening. Dit is een trainingsmodule die aan elke bestuurlijke crisisoefening kan worden toegevoegd. Tevens ontvangen de deelnemers tips over hoe om te gaan met sociale media.

Gerichte publiciteit verzorgen op sociale media en netwerksites over diensten die bedrijven aanbieden.

Gerichte publiciteit verzorgen op sociale media en netwerksites over evenementen en opleidingen.

Verzorgen van de nieuwsvoorziening voor het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen.

Maken, beheren en verzorgen van de nieuwsvoorziening voor nederland20.nl, o.a. Nederland 2.0 en Crisis 2.0.

Maken, beheren en finetunen van een geautomatiseerd verzamel-, filter- en distributiesysteem voor nieuwsberichten die relevant zijn voor politiek, beleid en bestuur.

Maken van foto’s van alle gemeentehuizen, alle provinciehuizen en rijksgebouwen in Nederland.