Gratis publiciteit voor uw politieke partij: geef nu de rss-feed van uw website door voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018! #GR2018

U kunt het nieuws van de website van uw eigen politieke partij voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gratis, gericht en automatisch verspreiden via onze communicatiekanalen.

Dit geldt voor alle twitteraccounts per gemeente, de Nederland 2.0-app en de website berichtenfilter.nl, waarmee u zelf op maat kunt instellen welke nieuwsberichten u wel en niet wilt ontvangen.

Het delen van politiek nieuws gebeurt al voor 2.000 websites van politieke partijen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. De berichten van uw website worden vervolgens automatisch en gericht gedeeld met de doelgroep die uw nieuws interessant vindt. Interesse? Neem dan contact met ons op en geef geef de rss-feed van uw website door.


Nederland 2.0 deelt alle nieuwe berichten van elke politieke partij automatisch, met bronverwijzing en link naar het artikel.