Antibioticagebruik ruim 50% lager

Het antibioticagebruik in de veehouderij is in de eerste helft van 2012 met 51% gedaald ten opzichte van 2009. De doelstelling van 50% minder gebruik in 2013 lijkt daarmee in 2012 al te worden gehaald. ‘We zijn verheugd over deze veelbelovende resultaten’, schrijven staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken (EZ) en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

Netwerkbijeenkomst Friese risico’s

Veiligheidsregio Fryslân organiseerde donderdag 15 november de jaarlijkse netwerkbijeenkomst in het kader van het risicoprofiel. In dit profiel staat omschreven welke risicovolle situaties in onze provincie in meer of mindere mate van belang zijn. Bij de netwerkbijeenkomst waren de crisispartners van de Veiligheidsregio, bijvoorbeeld de politie, brandweer en vitale partners, aanwezig. Het centrale thema was uitval van elektriciteitsvoorziening. Veiligheidsregio Fryslân gaat, onder andere op basis van input die is verkregen tijdens de netwerkbijeenkomst, de planvorming omtrent dit thema verbeteren.

Bron: veiligheidsregiofryslan