Author: Toon Peters

Actie in Zenderen (SP Borne)

De SP Borne start maandag een actie om het college van de gemeente Borne alsnog te bewegen af te zien van de tracékeuze voor...

SP in de buurt (SP Borne)

De SP is geen kiesvereniging. ‘Geen fractie zonder actie’ is het motto dat wij hanteren. Regelmatig bij de mensen in de buurt op bezoek...

Zenderen zucht … (SP Borne)

Het is een zucht van gelatenheid. Telkens weer worden er besluiten genomen waar Zenderen niets aan heeft of die zelfs ongunstig zijn  voor Zenderen....